Στατικές ιστοσελίδες

Στατικές ιστοσελίδες

blog post

Οι στατικές ιστοσελίδες αποτελούν την πιο απλή μορφή του web design. Μπορούν να περιέχουν εικόνες, κείμενα , συνδέσμους (links), φόρμα επικοινωνίας, αρχεία για download καθώς και κινούμενα σχέδια (animated graphics). Ο όρος «στατικές» δεν σημαίνει ότι η σελίδες δεν περιέχουν κάποια κίνηση στα γραφικά αλλά στο ότι το περιεχόμενο τους είναι σταθερό και συγκεκριμένο. Είναι η κατάλληλη επιλογή για προσωπικές ιστοσελίδες και απλές εταιρικές παρουσιάσεις με χαμηλό κόστος και μηδενικό κόστος συντήρησης.

Comments are closed.