Δημοσιεύστε τους ισολογισμούς σας online!

Δημοσιεύστε τους ισολογισμούς σας online!

blogposts_isologismos

Βάσει του νόμου 4072 ΦΕΚ(Α/86/11-4-2012) και του άρθρου 232 που αφορά στον “Περιορισμό υποχρεώσεων Α.Ε. , Ε.Π.Ε. και Ι.Κ.Ε για δημοσίευση πράξεων και στοιχείων”, η υποχρέωση δημοσίευσης εταιρικών ισολογισμών, προσκλήσεων και στοιχείων σε  πολιτικές, οικονομικές εφημερίδες καταργήθηκε, και αντικαταστάθηκε από τη δυνατότητα ανάρτησής τους στην εταιρική ιστοσελίδα της εκάστοτε εταιρίας.

Τι απαιτείται για τη δημοσίευση του ισολογισμού σε δική μου σελίδα;

Για την ανάρτηση οποιουδήποτε περιεχομένου διαδικτυακά, είναι απαραίτητες δύο υπηρεσίες:

1. Ένα domain name (όνομα χώρου) που θα αποτελεί το όνομα του site.
2. Κάποιο πακέτο hosting στο οποίο θα φιλοξενήσετε το περιεχόμενο της σελίδας.

 

ΠΡΟΣΟΧΗ!
Η κατοχύρωση του domain και η δημοσίευση των ισολογισμών σας, συνοδεύονται από κάποιες υποχρεώσεις. Για παράδειγμα, θα πρέπει μετά την κατοχύρωση του domain name, να δηλώσετε το όνομα της ιστοσελίδας στο Γ.Ε.ΜΗ.καταβάλλοντας το σχετικό παράβολο.

Επίσης, μετά από κάθε ανάρτηση ισολογισμού, θα πρέπει και πάλι να ενημερώνετε το μητρώο σχετικά. Για τις συγκεκριμένες υποχρεώσεις ή για τις προθεσμίες που αφορούν στην εγκυρότητα των πράξεών σας, θα πρέπει να ενημερωθείτε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο στο οποίο ανήκετε.

Comments are closed.